top of page

ענת רוטשילד

BA בספרות עברית ופסיכולוגיה- אונ' תל-אביב 

MA במנהל ציבורי Clark University U.S

MA  בספרות משווה- אונ' בר-אילן 

                           

MA בביבליותרפיה- מכללת דוד ילין.

 

תעודת עריכת ספרים- אונ' בר-אילן

תעודת תרגום- אונ' תל-אביב

תעודת הסמכה בהנחיית קבוצות- אונ'  ת"א

זוכת אות הנשיא למתנדב על יוזמת "ספר-סיפור הצלחה" 

ענת רוטשילד

ובכמה מילים אישיות:

ספרים מילאו את חיי מילדות. כשלמדתי ספרות ופסיכולוגיה, לא חשבתי על  ו' החיבור הכל-כך טבעית בין 2 התחומים, על אף שחיי הנפש של הדמויות בסיפורים, הם אלו שטלטלו את הרגשות. עם הזמן אני לומדת ונוכחת כמה כוח יש למילים ואיך הן יוצרות שפה חדשה. 

במגוון עיסוקיי אני כותבת ועורכת סיפורי חיים.

יזמת תוכנית לעידוד קריאה "ספר-סיפור הצלחה" בשיתוף חברות עסקיות ובתי ספר.

מנחת קבוצות של אוכלוסיות פגועות נפש ופגיעות מיניות, של אנשים מבוגרים, 

מנחת סדנאות בביבליותרפיה לגופים שונים.

 

 

bottom of page