top of page

מועדון קריאה

"חיפוש וגילוי בין השורות"

מפגש מרענן עם סיפורים ושירים, מאוצרות הספרות העברית והעולמית. 

במפגשים יחולקו קטעים או שירים נבחרים והמשתתפים ידונו עליהם,

הן מן הפן "התאורטי"- העלילה, הדמויות, האמצעים האמנותיים והמשמעויות השונות של הטקסט,

והן מן הפן ה"חוויתי"- הרגשות המתעוררים מהסיפור או השיר, זכרונות ואסוציאציות שעולים בעקבותיו.

מתוך בחינת אפשרויות חדשות לקריאה, וקישור לתאוריות פילוסופיות או פסיכולוגיות, הקריאה תעמיק ותביא לחוויה של מעורבות רגשית, של עניין ושל הנאה. 

 הסדנה מתאימה לספריות, קתדראות, חוגי בית ועוד. 

בין המפגשים:

החיפוש אחר משמעות בספר "זכרון דברים".

אלוהים של עמיחי. 

זיקנה בעיני משוררות- זלדה, רחל חלפי ולאה גולדברג.

החיפוש אחר הבית ב"הקוסם מארץ עוץ".

על אבירים ונושאי כלים ב"דון קיחוטה".  

" הסדנה תרמה לי בנגיעות קטנות על החיים וההתמודדות שלי בחיים. רק חבל ,  שהסדנה היתה קצרה מידי, ואני מעוניינת להמשיך"

המלצת
משתתפת בסדנה

"הסדנה עזרה לי לנסות להכיר ספרים, ידע, להבין פרשנות, לשמוע סיפורים למינהם ולעבד אותם , תך כדי השיעור"

המלצת
משתתפת בסדנה

 

 

"סדנה מעשירה מאוד ומרתקת"

המלצת
משתתפת בסדנה
bottom of page