top of page

סיפורים מהלכים

איך משנים את הסיפור שלנו?
סדנת העצמה והתפתחות למעוניינים להעמיק את ההכרות עם עצמם ועם אחרים.

הסדנה מאפשרת לקבל תובנות,

ליצור תקשורת עם ה ” אני ” והסביבה,

לשתף עם סביבה מבינה ומכילה 

וליישם תובנות אלה לקראת מימוש עצמי וצמיחה אישית. 

איך?

  • באמצעות שפת הספרות-

      דרך קריאה פעילה בשירים וסיפורים, לצד תרגילי כתיבה נגישים.

  • בסדנה נתבונן על עצמנו כסיפור חי ונושם. נרחיב את המבט על סיפור החיים שלנו וניגע באזורים נשכחים או חבויים, בין היתר בזכרונות ילדות, חלומות ומערכות יחסים. נבדוק באילו דרכים אנו מספרים את עצמנו ונקשר בין כל חלקי הפאזל שהוא "אני".

כך נרחיב, נשנה ונשפר את הסיפור האישי.

לפרטים נוספים על השיטה ולהרשמה 072-2793188

bottom of page