top of page

מוסך למכונות כתיבה

כי לפעמים מה שתקוע לא קשור לטכניקה

לא מצליחים לשבת ולכתוב?

תקועים כבר שבועות עם סיפור לא גמור? 

כותבים ללא הפסקה ולא יודעים מדוע?

לא מצליחים להביא את עצמכם לפרסם?

 

מערכת היחסים שלנו עם הכתיבה מורכבת,

ולנפש שלנו יש השפעה רבה על היכולת לכתוב.

בהרצאה ייחודית נדון בקשר שבין מצב הנפש לתהליכי הכתיבה.

נברר מה היא הזוגיות אותה אנו מנהלים עם הכתיבה שלנו

ונלמד כיצד ניתן להתגבר על מחסומי כתיבה עיקשים וטורדניים. 

bottom of page