top of page

"דון קישוט ודמויות אחרות בחדר הטיפולים"

איזה "שגעון" מתבטא במלחמותיו של דון קישוט בתחנות הרוח?

מה הן ההפרעות הנשפיות של פו הדוב וחבריו?

איך אפשר להבין את עולמה הפנימי של גיבורת "מיכאל שלי"?

בהרצאה ייחודית נדון בסערות הנפש של גיבורים ספרותיים שונים: נראה כיצד יכול המטפל לסייע להם וכיצד הם יכולים לסייע לנו הקוראים בהבנתנו את עצמנו.
בהרצאה נלמד על מצבים מנטליים משתנים, על היכולת להתמודד איתם ועל העבודה הייחודית הנעשית בביבליותרפיה, טיפול הנעזר בתהליכי קריאה וכתיבה.

 

bottom of page