top of page

מפנסיה והלאה

קבוצות אינטימיות המתקיימות ברחבי הארץ,

בהן סיפורים אישיים ומשותפים מקבלים אור ובמה.

המפגשים מספקים חוויה אינטלקטואלית וספרותית,
לצד תהליך התפתחות אישית והעמקת הקשר עם חברינו לקבוצה.
bottom of page