top of page

מסע הגיבור

מהו תפקיד הגיבור הספרותי?

מה הוא מייצג עבורנו, עם אילו גיבורים אנו נוטים להזדהות וכיצד ניתן לתרום את הגיבור לעבודה חינוכית משמעותית?

בהשתלמות חוויתית נתבונן על כל אחד מאיתנו ומהסובבים אותנו כגיבור, אדון לחייו ואדון לסיפורו: באמצעות דיאלוג עם גיבורי ילדותנו וחקירת "מסע הגיבור" האישי שלנו, נוכל להתבונן על הכוחות שלנו ולבדוק היכן הם באים לידי ביטוי בעבודה הטיפולית ובמקומנו בתוך הצוות.

מתוך העמקת ההיכרות עם דמות הגיבור נדון בתפקידו בעולמם של ילדים ובוגרים כאחד, וכיצד ניתן "להזמין" אותו באופנים שונים אל כיתת הלימודים.

בהשתלמות ניעזר בתרגילי כתיבה וקריאה פשוטים כדי להעמיק את ההתבוננות בעצמנו ובעבודתנו.

 

מטרות ההשתלמות:

  • הרחבת ההתבוננות על עצמנו ועל אחרים דרך מושג "מסע הגיבור".

  • העשרת ארגז הכלים באמצעות עבודה ודיאלוג עם גיבורים.

  • העצמה והתפתחות אישית.

  • חוויה צוותית מהנה ומגבשת.

משך ההשתלמות: שעתיים (ניתן להזמין השתלמות מקיפה יותר בנושא, בת 3 מפגשים)

מספר משתתפים: עד 15 אנשי צוות.

מה היא ביבליותרפיה?

ברצוני לבטא את הערכתי  לסדנת הביבליותרפיה שהועברה לצוות המחלקה.

 הסדנא הועברה במקצועיות , חשפה את הצוות לשיטת העבודה והטיפול , ואפשרה שיח צוותי פתוח ומשמעותי .

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מה אמרה עלינו
bottom of page