top of page

הגיבור ואני-

בעקבות טרזן וירון זהבי אל גיבורי ילדותנו

פיטר פן, עליסה בארץ הפלאות, האסופית, תום סויר, דני דין, קרמר החתול, הארי פוטר, ציון מ"אל עצמי" ועוד ועוד ועוד...

תוך דקות אחדות ניתן להרכיב רשימה אין סופית של גיבורים שונים ומשונים מתוך ספרי הילדים. מה יש בגיבורים הספרותיים שמושך אותנו? מה הם המאפיינים שלהם ובמה הם נבדלים זה מזה? איך משפיעה התרבות עליהם ובמה הם משפיעים על הוויתה והתהוותה מנגד?

All Videos

All Videos

צפייה בסרטון

בהרצאה חוויתית ננסה לפענח את קסמן של אותן דמויות, נבין מהו המסע שכל גיבור חייב לעבור ונעמוד על סוד הקשר המיוחד הנוצר בין הגיבורים הספרותיים לבין הקוראים.

bottom of page