top of page

כתיבת סיפור חיים

סדנת סיפורי חיים מיועדת למי שרוצה להיזכר, לחוות מחדש, לשתף,

לחלוק ולמצוא רצף ומשמעות מחודשת בסיפור החיים שלו.

עבור המשתתפים הסדנה מהווה תהליך יצירתי אישי, שבו כל משתתף ממלא את הפרקים בסיפור חייו,

תחילה בעל פה ואחר כך בכתב,

זאת תוך כדי תהליך קבוצתי שמעניק תחושת אוניברסליות ויוצר חוויה קהילתית של שיתוף וקירבה.

 

הסדנה נסבה סביב חמישה פרקי חיים, כאשר יצירת הרצף בין פרקי החיים השונים מאפשרת לראות את מהלך החיים

כסיפור שלם ובעל משמעות, וכן לחבר את חוויות העבר עם דמותנו בהווה.

 

סדנה זו מהווה מעין סיכום חייו עד כה של כל משתתף, לצד חשיבה מחודשת על מסלול החיים ומנוף לצמיחה רוחנית.

לקריאה נוספת על היזכרות וכתיבת סיפור חיים.

 

"למדתי לפנות עצמי לכתיבה ספונטנית על כל נושא. הקשבתי לאחרים וראיתי בתוכי הדהוד לדברים שכתבו" 

(מלכה, משתתפת בקבוצת "סיפורי חיים", מ.א חבל יבנה)

 

אורך הסדנה: 12 מפגשים בני שעה וחצי.

מספר המשתתפים: 12-6 בכל קבוצה.

" למדתי לפנות עצמי לכתיבה ספונטנית על כל נושא. הקשבתי לאחרים וראיתי בתוכי הדהוד לדברים שכתבו"   (מלכה)

המלצת
משתתפת בסדנה

 

קיבלתי כלים להתבטא בכתיבה, למדתי לפתוח ולפתח נושאים

המלצת
משתתף בסדנה

חיכיתי מידיי יום שלישי לסדנה, סיפורי ילדות ובית הורי הכל צף ועלה והעליתי זאת על הכתב ומפעם לפעם פתחתי ושכללתי את הכתובה

המלצת
משתתפת בסדנה
bottom of page