top of page

הלב עדיין גדוש

סדנה לעיבוד אבל ואובדן

הזקנה מביאה עימה אובדנים מסוגים שונים, איבוד יכולות פיזיות, אובדן של מקום עבודה ותחושות ערך וכמובן גם אובדן של קרובים ומכרים.

עבודת האבל, בלשונו של פרויד, היא תהליך מתמשך של פרידה מאדם יקר שנפטר והיא כוללת שלבים שונים, מהכחשה ועד השלמה עם האובדן.

עבודת האבל לא מגיעה לעולם לסיומה, והיא ממשיכה לפעול בעוצמות שונות אצל כל אדם שאיבד קרובים ומכרים, ולעורר תחושות כמו כעס, אשמה והחמצה.

במצבים בהם חלק משלבי האובדן מוכחשים או נדחקים הצדה עוצמת הרגשות חזקה במיוחד והיא דורשת עיבוד והכלה.

 

הסדנה מתמקדת בעיבוד האובדנים השונים שמזמנים החיים, דרך מפגש עם שירים וסיפורים, וזאת במטרה לאפשר למשתתפיה תהליך של השלמה עם האובדן וקבלתו.

 

אורך הסדנה: 10 מפגשים בני שעה וחצי.

מספר המשתתפים: 14-8 בכל קבוצה.

bottom of page