top of page

מראות בחדר

על השפעתו של המטופל על איש המקצוע ותפיסותיו

המפגש עם אנשים חולים מפגיש את המטפל עם מגוון של התמודדויות ופחדים הנובעים מתוך התמודדויותיו של החולה. אל מול אלו, לדמות המטפלת יש את עמדותיו, מחשבותיו וחששותיו הנובעים מתוך אישיותו.

במפגש עצמו ננסה להבין מול אילו מראות מעמידים אותנו הפציינטים שלנו. ננסה להבין מדוע מטופל אחד גורם לנו לחשוב על מוות ודחייה בעוד השני גורם לנו לפנטזיות מיניות.

ננסה לתת מקום לתחושות אלו מתוך הבנה שהיכולת שלנו להבדיל בין מה ששלי, לבין מה ששל המטופל ומה משותף, יאפשר לנו לטפל במטופל בחופשיות ובמקצועיות רבה יותר.

bottom of page