top of page

הדרכת הורים ועבודה עם משפחות באמצעות ספרי ילדים

איך מכניסים לחדר נושא חשוב שאינו מדובר?

כיצד אפשר ליצור דיאלוג משמעותי בין הורה לילד, ולקרב את ההורה לחוויה של ילדו?

שפת הספרות מציעה שיח אחר בין המטפל למטופל ובין הורה לילדו.

בהשתלמות נבחן דמויות הוריות ויחסי הורים- ילדים בספרי ילדים שונים, ונלמד כיצד ניתן לרתום את הספר לעבודה משמעותית עם הורים וילדים.

נתנסה בקריאה פעילה, נעבוד עם המרחב ההשלכתי שהספר מציע ונראה באילו אופנים ספר ילדים יכול לתרום לטיפול במשפחות שונות.

ההשתלמות מלווה בהתנסויות חוויתיות שיעשירו את ארגז הכלים של המשתתפים בעבודתם.

 

משך ההשתלמות: שעתיים (ניתן להזמין השתלמות מקיפה יותר בנושא, בת 3 מפגשים)

מספר משתתפים: עד 15 אנשי צוות.

bottom of page