top of page

כתיבת סיפור חיים

מה יש בה בכתיבה שעוזר לרבים מאיתנו?

 

כתיבה מאפשרת לנו להשליט סדר בהתנסויות ובחוויות שלנו בעולם וכך להשיג תחושת שליטה והבנה. היא מאפשרת לנו לספר את הסיפור שלנו, לגעת בתחושות ובחוויות שלנו, לשחרר את הלחצים שלנו, לתת פורקן לרגשות רבים, להבהיר מטרות, למצוא פתרונות ודרכי התמודדות, לגלות את עצמנו וגם להשאיר משהו מאיתנו בעולם.

 

לפעמים יש לנו סיפור שצריך להיכתב. זה יכול להיות סיפור החיים שלנו, חלקים ממנו, תקופות משמעותיות בחיינו, התמודדות כלשהי שטומנת בחובה סיפור משמעותי עבורנו ועוד.

הלכתי בוטח כרקדן

 

ומתנודד כעיוור.

לא האמנתי שאעבור את הגשר הזה,

ובעמדי כעת בגדה השניה,

איני מאמין שעברתי אותו.

(ליאופולד סטאף)

לא האמנתי בעומדי על גדת הנהר,

 

הרחב והסוחף,

 

שאעבור גשר זה

הקלוע מקנה דק, שביר

 

קשור בסיבים.


פסעתי קל כפרפר

 

וכבד כפיל,

כמו בשיר גשר, חציית הגשרים בחיינו הינה תהליך הדרגתי. החיים שלנו והסיפורים שבתוכם מעמידים אותנו לעיתים לפני הגשר, עליו או אחריו. לעיתים הגשר שלנו חזק, לעיתים רעוע, לעיתים מתחתיו ישנה תהום או נהר שוצף ולעיתים קרקע בטוחה. הכתיבה מאפשרת לתת מקום לגשרים שעברנו בעבר, שאנחנו עוברים היום ושנעבור בעתיד.

 

ליווי תהליכי כתיבה על ידי ביביליותרפיסט מאפשר לתת לסיפור מילים שאינן זמינות לנו, לתת ביטוי בדרכים אחרות ושונות ממה שהורגלנו בהן. זהו מסע משותף שאליו יוצאים ביחד, הכותב והמטפל, שביל שעליו עולים וצועדים ביחד בזהירות ותוך רגישות והקשבה. מסע זה מאפשר לעמוד אל מול הסיפור ביחד, להאיר חלקים בסיפור שנותרו חבויים ולאפשר מגע עם חלקים שלא פשוט לגעת בהם לבד.

bottom of page