top of page

"ואני חושבת לעצמי.. איזה אחלה עולם"

בתקווה שאנחנו בשלהי הקורונה ששינתה את חיי כולנו בכל העולם,

אנחנו רוצים לשתף אתכם במשהו אחד טוב במיוחד שקרה לכולנו בתקופה זו.

אנשים התרגלו לנוחיות של פעילות בתוך הבית.

יתרונות המתגלים כנוחים ,יעילים ובעיקר תורמים לרווחה הנפשית.

גילינו זאת בסדנאות "הזומיות" שלנו שהצליחו מאוד בימי הקורונה ועל כן אין סיבה לא להמשיכן גם אחריי.