top of page

איך יוצאים למקומות נפלאים?

באחד מהערבים האחרונים בחרו הילדים הפרטיים שלי לקרוא את "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים". אני בדרך כלל מטה אוזן לבחירת הספרים שלהם, מנסה לשמוע את המשאלה שטמונה בה.

הפעם שמעתי את הכמיהה ליציאה מהבית, את הגעגוע למקומות הנפלאים שנמצאים שם בעולם, אלה שהם כבר זכו לטעום מהם ואלו שעוד לא (ואולי אלה בכלל הכמיהה והגעגוע שלי...).


"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" הוא קלאסיקה על-זמנית מבית היוצר של דוקטור סוס.