top of page

איך מורה נולד

סדנה בת שלושה מפגשים בני 4 שעות אקדמיות, המציעה לאנשי חינוך בכירים להתחקות אחר זהות המורה באישיותם.

בעזרת תהליכי קריאה וכתיבה נחשוף זהות זו: את יסודותיה, את ערכיה ואת מאפייניה. נעמוד על "העצמי המתהווה" ו"העצמי המתמשך"[*] של זהות זו, ועל האופן שבו האינטרקציה ביניהם מאפשרת הפרייה וצמיחה.

לאחר חשיפת זהות זו והגדרתה, נלמד כיצד לעזור לאנשי הוראה אחרים לחשוף ולשמור על זהות זו אצלם.

בסופה של הסדנה, נתמקד ונבין כיצד זהות זו באה לידי ביטוי במפגש עם התלמיד וכיצד ניתן להעצים מפגש זה.

מפגש ראשון: איך מורה נולד?

במפגש זה ננסה להבין האם אדם נולד מורה ומחנך ונתחקה אחר הניצנים הראשונים של זהות זו באישיות המשתתפים.

בתחילת המפגש נקדיש זמן להיכרות, התוודעות אחד לשני, למנחה ולשפת הביליותרפיה. 

בנוסף, במהלך המפגש נתנסה בתרגילי כתיבה נגישים ונעמוד על האיכויות של הכתיבה ככלי לביטוי אישי ולצמיחה.

בתהליך אישי אותו יעברו המשתתפים, ניזכר באירועים ובחוויות מן הילדות, הן מהמסגרת המשפחתית והן מכתלי בית הספר, במטרה להנכיח ולהיזכר בגרעין "דמות המורה" המצוי בתוכנו. ננסה להיזכר בחוויות חינוכיות שחווינו עם ההורים, עם מורים או מורות בבית הספר או עם אחרים משמעותיים.

לקראת סוף המפגש הראשון, ננסה לזהות את אחד מהרגעים הראשונים בהם דמות המורה שלנו נולדה לעולם, בין אם מול אח קטן, חבר לכיתה או חיית המחמד. מתוך רגע זה נברור את המניעים הראשונים להיות מורה ואת תחושת המסוגלות והרצון ללמד ו/או להשפיע על האחר.

 

מפגש שני: מהו מורה?

מפגש זה יוקדש לחווית הקריאה, נדון במושג התיאורטי "אי המוגדרות של הטקסט" של איזר ונעסוק  בשאלה החינוכית והפילוסופית "מה הוא מורה". נדון בתפיסות שונות של דמות המורה ובמורכבות של זהות זו.

במהלך המפגש נקרא קטעי שירה, פרוזה ואפילו סיפורי זן, ודרכם נדון בשאלה "מהו מורה" ונעמוד על התפיסות השונות ועל התפקידים השונים שהוא נושא. ננסה לחדד עבור המשתתפים את תשובתם האישית עבור שאלה זו כהגדרה מהותית בזהותם.

בנוסף, נבחן כיצד תשובה/ הגדרה זו השתנתה לאורך שנות הקריירה של המשתתפים, והאם היא מוסיפה להשתנות.

כמו כן נתוודע לדמויות ספרותיות של מורים מעוררות השתאות ו/או מחלוקת כגון מר קיטלינג מ"ללכת שבי אחריו", בן רוס מ"הגל", ומורי מ"ימי שלישי עם מורי", ודרכן נדון על תפקידו של המורה בחיי התלמיד.

 

מפגש שלישי: כי בשבילם אנחנו כאן.

במפגש זה, לאחר התהליך האישי אותו יעברו המשתתפים בשני המפגשים הקודמים, ננסה להעמיק בשאלה, כיצד ניתן להעביר את מסקנותינו למפגש עם התלמידים. כי הרי בלעדיהם, אין מורה.

במפגש זה תיערך אינטגרציה בין תהליכי הכתיבה והקריאה שנלמדו ונחוו במפגשים הקודמים. יחד נלמד להאזין לסיפורי תלמידינו ונלמד כיצד ניתן לעזור להם לכתוב סיפורים אלו מחדש, כחלק מתהליך ההוראה, במהלך הדרך המשותפת שאנו המורים עושים איתם.

המפגש יעסוק ב"הקשבה ביבליותראפית", שזוהי הקשבה לנרטיב, לסיפור שמצוי במילים ומאחוריהן. דרך דוגמאות על תלמידים (צעירים ומבוגרים) נדון ונכתוב יחדיו התפתחויות שונות בעלילה שהיא חיינו.

המפגש ילווה בהסברים ובלימוד טכניקות לשילוב תרגילי קריאה וכתיבה בתהליך החינוכי.

 

[*] דנה אמיר, "על הליריות של הנפש".

bottom of page