סיפורו של חדר המורים

סיפורים קטנים המרכיבים סיפור של מקום

לדינמיקה הפנימית של הצוות, לשיתוף הפעולה, לפתיחות וליכולת ההכלה של הצוות את העובדים בו ישנה חשיבות מכרעת באקלים הבית ספרי.

 

מטרתה של הסדנא לאפשר מקום להבנה ועיבוד של סיפורו של צוות המורים וסיפורם של כל אחד מהחברים בו באמצעות ביבליותרפיה.

במסגרת הסדנא נכיר ונבין מה מאפיין את הצוות שלנו, מהי הזהות שלו, כיצד נוצרה, מהם הקולות הקיימים בו ומהן מטרותיו.

באמצעות אמצעים ביבליותרפיים של קריאה וכתיבה יינתן מרחב לתחושות השונות בתוך הצוות מתוך מטרה לקדם את העבודה הצוותית ולהשיג את המטרות הניצבות בפני בית הספר.  

 

מטרות ההשתלמות:

1. היכרות של חברי הצוות וגיבוש.

2. חידוד והבנה של הזהות הצוותית ומטרותיו.

3. חשיפה לאמצעים ביבליותרפיים ולאופי העבודה דרך ביבליותרפיה.

 

משך ההשתלמות: כשלוש שעות (תלוי בגודל הצוות).  

מספר משתתפים: עד 20 משתתפים.

להזמנת הרצאות, סדנאות והשתלמויות

פניות לטיפול אישי וליווי כתיבה

office@ha-mila.org // 050-5836752