top of page

סיפורו של צוות

סיפורים קטנים המרכיבים סיפור של מקום

לדינמיקה הפנימית של הצוות, לשיתוף הפעולה, לפתיחות וליכולת ההכלה של הצוות את העובדים בו ישנה חשיבות מכרעת כנגד השחיקה.

 

מטרתה של ההשתלמות לאפשר מקום להבנה ועיבוד של סיפורו של הצוות וסיפורם של כל אחד מהחברים בו באמצעות ביבליותרפיה. במסגרת ההשתלמות נכיר ונבין מה מאפיין את הצוות שלנו, מהי הזהות שלו, כיצד נוצרה, מהם הקולות הקיימים בו ומהן מטרותיו.

באמצעות אמצעים ביבליותרפיים של קריאה וכתיבה יינתן מרחב לתחושות השונות בתוך הצוות מתוך מטרה לזקק את הערכים והיעדים המקצועיים של כל אחד מחברי הצוות, תוך חיבור לעולם הרגשי של כל אחד מהם, ולהבנה כיצד דרך זה ניתן לקדם את העבודה הצוותית ולהשיג את המטרות הניצבות בפני הארגון.  

 

מטרות ההשתלמות:

1. היכרות של חברי הצוות וגיבוש.

2. חידוד והבנה של הזהות הצוותית ומטרותיו.

3. חשיפה לאמצעים ביבליותרפיים ולאופי העבודה דרך ביבליותרפיה.

 

משך ההשתלמות: שעתיים.  

מספר משתתפים: עד 20 משתתפים.

 "הסדנה עוררה עניין באפשרויות הטיפול בגישה זו"

המלצת
משתתפת בסדנה

 "הסדנה נתנה הזדמנות להיפתח בצורה קצת שונה, להכיר אחד את השני בהיבט קצת שונה"

המלצת
משתתפת בסדנה

הסדנא היתה מעניינית , קידמה שיח פתוח בצוות בנושאים אישיים וציוותיים . המפגש עם מגוון טקסטים והמחוזות אליהם ניתן להגיע ...

המלצת
משתתפת בסדנה
bottom of page