top of page

כתיבה טיפולית

"כי שירי הוא בת קול ברוח/ מכתבי השלוח" שרה יהודית רביץ למילותיו של שלום חנוך (מתוך: "שיר ללא שם").

הכתיבה היא דיאלוג- עם עצמנו ועם אחרים, כפי שמספר לנו השיר. בסדנה חוויתית נגלה את הפוטנציאל של הכתיבה להעמקת הדיאלוג הטיפולי ונקבל כלים פשוטים לשילוב של כתיבה בטיפול.

וויניקוט ראה ביצירתיות מטרה בטיפול, ואכן בתוך תהליך טיפולי הכתיבה יכולה לעודד התפתחות של האזורים היצירתיים בנפש, לצד ביטוי אישי אותנטי והזדמנות לרפלקציה מעמיקה.

בהשתלמות נתנסה בתרגילי כתיבה פשוטים ונגלה שכל אחד יכול לכתוב.

נתבונן על עצמנו דרך נקודות מבט שונות ונבדוק מה הכתיבה יכולה להוסיף לטיפול וכיצד עושים זאת.

 

מטרות ההשתלמות:

  • העשרת ארגז הכלים של המטפלים

  • התנסות חוויתית בכתיבה טיפולית ומגע עם האזורים היצירתיים ה"רדומים"

  • העצמה והתפתחות אישית וצוותית

 

משך ההשתלמות: שעתיים (ניתן להזמין השתלמות מקיפה יותר בנושא, בת 3 מפגשים)

מספר משתתפים: עד 15 אנשי צוות.

bottom of page