top of page

טיפול בילדים

גם סיפורים של ילדים לעיתים צריכים תרגום, עיבוד וטיפול.

לפעמים, מחלה תוקפת,

לעיתים, אירוע משפחתי מטלטל,

בפעמים אחרות יש קושי חברתי, או מריבות בלתי פוסקות בין האחים.

לפעמים אנחנו כהורים מרגישים שאנחנו לא מבינים,

שאנחנו לא מצליחים לעזור,

שאין לנו מספיק כלים להבין את מה שעובר על הילד שלנו.

בשביל זה אנחנו כאן, בקליניקות ברחבי הארץ.

יחד, נעזור למילים לצאת, תוך כדי משחק, יצירה וסיפור.

נבין טוב יותר את שעובר על הילד או הילדה,

נלווה בהדרכות הורים את התהליך הטיפולי,

נעניק כלים להתמודדות,

וכשם שאומרת נורית זרחי,

"נאפשר לשמיים לגבוה במעט ולנו לנשום טוב יותר".

bottom of page