top of page

את עושה אותי אמא

סדנת תמיכה לאמהות חד הוריות

המגדלות את ילדיהן ללא דמות אב

"כי אין בעולם אהבה כמו האהבה של אמא".

מי כמוך יודעת כמה אמת יש במשפט הזה הלקוח מתוך שירה של סמדר שיר.

את משקיעה כל כך הרבה כוחות בגידול של הילד לבד. את נותנת בלי סוף ומתמסרת לצרכיו.

ואת? מה איתך? מה עם העצמי שלך, עם ההתלבטויות, הרצונות והמחשבות?

מה עם הסיפור שלך?

 

בסדנה "את עושה אותי אמא" נכיר, נספר ונעבד את חווית האימהות שלנו ושל אימהות כמותנו.

דרך קריאה בשירים ובסיפורים, ותרגילי כתיבה פשוטים, ניפגש מחדש עם הסיפור שלנו,

נתבונן פנימה ונפתח ערוץ להתפתחות ולצמיחה אישית.

אין צורך בידע בכתיבה או בקריאה.

bottom of page