top of page
2 סרטונים.png

הרצאות מצולמות

מוזמנים לצפות בכמה סרטונים להתרשם מההרצאות שלנו ולהבין טוב יותר מה אנחנו עושים

איך סיפור יכול לארגן ולפתוח
02:36
הספרייה כאיזור ביניים ואיזור שמחבר 1
02:28
פעולה השלכתית ויצירתית עם טקסט
01:56
הספרן כמורה דרך ומתווך
01:46
bottom of page