top of page

מוזמנים לצפות בכמה סרטונים כדי להתרשם מההרצאות שלנו ולהבין טוב יותר מה אנחנו עושים

All Videos

All Videos

All Videos
חיפוש סרטון...
סרטון מה היא ביבליותרפיה

סרטון מה היא ביבליותרפיה

02:47
צפייה בסרטון
איך סיפור יכול לארגן ולפתוח

איך סיפור יכול לארגן ולפתוח

02:36
צפייה בסרטון
גיבורים ספרותיים והגיבורים שאנחנו- הרצאה

גיבורים ספרותיים והגיבורים שאנחנו- הרצאה

05:35
צפייה בסרטון
הספרייה כאיזור ביניים ואיזור שמחבר 1

הספרייה כאיזור ביניים ואיזור שמחבר 1

02:28
צפייה בסרטון