top of page

איך מתחילים לכתוב סיפור חיים?

כל אדם נושא סיפור מיוחד לו, בטח ובטח אדם מבוגר שעבר כברת דרך בחייו. כתיבת סיפורי חיים עוזרת להיזכר, לחוות מחדש, לשתף ולמצוא רצף ומשמעות מחודשת בסיפור חיינו.

בגיל השלישי הקונפליקט העיקרי של האדם, לפי אריקסון, הוא בין שלמות לייאוש. תחושות אלה קשורות להתבוננות על העבר, על ההישגים עד כה לצד ההחמצות שבדרך.

יצירת הרצף בין פרקי החיים השונים, באמצעות תהליך התיעוד, עוזרת לאדם לראות את חייו כדבר שלם ובעל משמעות, ולחבר את חוויותיו ומעשיו בעבר עם דמותו בהווה. זהו מעין מעשה קדרות: מלאכת מחשבת של איסוף רסיסי החיים ואיחודם לכלי אחד שלם ויציב. כשהכלי שלם הוא יכול גם להחזיק בתוכו דברים אחרים, ויהיו אלה קשרים עם בני משפחה או חברים, התפתחות אישית או תחביבים. לכן הכתיבה היא גם הזדמנות לחשיבה מחודשת על מסלול החיים ומנוף לצמיחה רוחנית.

 

בהרצאה חוויתית נעסוק בשאלות כמו:

לשם מה לכתוב?

האם סיפור חיי ראוי לתיעוד?

עבור מי אנחנו כותבים?

מה משמעות תיעוד הסיפור על ידי אדם אחר?

כיצד ניתן להאזין ולתעד סיפורי חיים באופן מיטיב?

bottom of page