top of page

תנאי הרשמה לסדנה

# ניתן לשלם על הסדנה בעד 4 תשלומים זהים.

# תשלום באפליקציית תשלום/ העברה בנקאית, לאחר אישור בלבד.

# רישום לסדנה ללא הסדרת תשלום אינו מבטיח את מקומך בסדנה.

# עלות הסדנה תוחזר במלואה עד יומיים לפני תחילת הסדנה.

# לאחר תחילת הסדנה לא יתאפשר החזר כספי ועלות הסדנה תיגבה במלואה.

bottom of page