top of page

תנאי הרשמה לקורס

תנאי הרשמה:

# הקורס מתוכנן להיות במתכונת המשלבת שיעורי און ליין ושיעורים פרונטליים בבר אילן. תאריכי המפגשים ואופיים מצויינים בסילבוס. 

משתתף אשר שילם את מלוא עלות הקורס זכאי לבטל את השתתפותו בקורס, מכל סיבה שהיא ולקבל החזר מלא לכספו (מלבד קיזוז של דמי ההרשמה בסך 250 שח) עד 30 ימי עסקים ממועד תחילת הקורס.

במקרה בו תבטל/י השתתפותך בקורס, מכל סיבה שהיא מ 7 ועד 30 ימי עסקים, לפני פתיחת הקורס- המרכז הישראלי לביבליותרפיה יגבה 50% מדמי הקורס 

במקרה ובו תבטל/י השתתפותך בקורס במהלך השבוע (7 ימים) לפני תחילת הקורס או במהלכו  - לא יינתן החזר כספי וה-מילה – המרכז הישראלי לביבליותרפיה, יגבה את סכום השתתפותך בקורס לרבות דמי הרישום.

# עלות הקורס כוללת ערכת קלפים "לקרוא, לכתוב, לטפל" בשווי 160 ₪.

#במידה והקורס לא ייפתח במועד המתוכנן יוחזר סכום התשלום המלא עד 14 ימי עסקים מתאריך הפתיחה המתוכנן.

bottom of page