top of page

הגדה אישית לפסח

0.00 ₪

הגדה אישית לפסח

הגדה אישית לפסח

0.00 ₪מחיר

מוזמנים להוריד בחינם את ההגדה האישית שלנו לשיח.

מטרת ההגדה היא ללוות את ליל הסדר בשיח בין אישי סביב תכני ההגדה.

חג שמח, מאיתנו

צוות ה-מילה

מוזמנים להוריד בחינם את ההגדה האישית שלנו לשיח.

מטרת ההגדה היא ללוות את ליל הסדר בשיח בין אישי סביב תכני ההגדה.

חג שמח, מאיתנו

צוות ה-מילה