top of page

לביבליותרפיסטים בלבד

המרכז הישראלי לביבליותרפיה מציע לכם להצטרף לשני שירותים חינמיים.
הראשון, קבוצת biblio-list, קבוצה המיועדת להתייעצויות, הפניות, התלבטויות ומחשבות ביבליותרפיות. הודעות הקבוצה מגיעות אל תיבת הדואר שלכם וניתן לקרוא, להגיב באופן אישי וגם לכלל הקבוצה.
השירות הנוסף הוא, ביבליו-ליד. בשירות זה תוכלו לקבל הפניות לקליניקות הפרטיות ולקבוצות אותם אתם מנהלים לפי התעניינות של אנשים פרטיים המבקרים באתר שלנו.
השירות בתשלום "פר ליד". לפרטים נוספים, פנו אלינו.

bottom of page