top of page
shutterstock_1121928749.jpg

שפה משותפת

פרקטיקות ביבליותרפיות לעבודה קבוצתית

קאבר נוצה.png

קורס און ליין

הקורס "שפה משותפת" הוא קורס קצר המיועד לכל מי שעובד.ת עם קבוצות ומעוניינ.ת לשלב בעבודתה שירים, סיפורים, כלים השלכתיים ותהליכי כתיבה. הקורס מתמקד בבנייה ויצירה של התערבויות ביבליותרפויטיות המותאמות למטרת הקבוצה, לסוג הקבוצה ולשלב ההתפתחותי שלה.

כמה ואיך?

שישי בוקר 9:00-11:30.

תאריך פתיחה: 7.6.24

מחיר מלא 1200 ש"ח.

5 מפגשים, 15 ש"א סה"כ.

זה מה שיש לבוגרי ובוגרות הקורס להגיד עליו

shutterstock_2148588987.jpg

אני רוצה שתחזרו אלי לפרטים נוספים

תודה, נהיה בקשר בקרוב

bottom of page