top of page

ד"ר טפת נחמני

מטפלת, מדריכה ומרצה.

BA פסיכולוגיה וספרות משווה (אוניבריסטת בר אילן).

תעודת מטפל ביבליותרפיה (המדרשה לאמנות בית ברל).

MA דרמה וספרות ככוחות מרפאים (אוניברסיטת בר אילן).

דוקטורט בנושא ביבליותרפיה והרמנויטיקה (אוניברסיטת בר אילן).

ניסיון של רב שנים בטיפול הדרכה והוראה.

ניסיון בעבודה טיפולית בבריאות הנפש, התפתחות הילד, הורים וילדים בחינוך המיוחד.

מתמחה במתבגרים, מבוגרים וקבוצות.

טפת נחמני
bottom of page