top of page

מה היא ביבליותרפיה?

מכירים את זה שרואים סרט ובוכים בסוף?

מכירים את האימרה, "הספר יותר טוב מהסרט"?

ובכן, מפגש עם מילים כתובות, עם סיפורים של אחרים,

מאפשר לנו להזדהות ולקבל תוקף למקומנו ומצבנו בעולם.

 

אנו מטפלים בעזרת תהליכים של קריאה וכתיבה. אנו נעזרים במילותיהם של סופרים ומשוררים כדי לעזור לאנשים לתאר את חוויותיהם בעולם. אנחנו מבקשים מאנשים לכתוב (באם הם רוצים) כי לפעמים, בכתיבה מתבטאים אחרת.

בפגישות, מלבד שיחות עם מבוגרים ומשחק עם הילדים, נזמין אל תוך החדר טקסטים. או שנציע אותם אנחנו או שנבקש ממך להביא ספר אהוב, שיר שמחוברים אליו,

לא משנה אם כתב אותו עגנון או גיספן.

 

ביבליותרפיה היא דיסיפלינה מוכרת, ידועה, מוכחת מתוך אשכול הטיפולים באומנויות, בהבעה ויצירה. בין אלו ניתן למצוא את הטיפול באומנות, הפסיכודרמה, הטיפול במוזיקה ובתנועה וגם את הביבליותרפיה המסתמכת על יצירת האדם במילה הכתובה.

ביבליו- ספר, תרפיה,- טיפול.

העובדים שלנו הם בעלי תואר שני בביליותרפיה ובעלי ניסיון רב.

ברמה הרחבה יותר, המופשטת יותר, ביבליותרפיה מחפשת את סיפורו האישי של האדם. מראשית ההיסטוריה אנשים מספרים לעצמם ולאחרים סיפורים, בתחילה מסביב למדורה סיפרו על הדב אחרי הנהר ועל השבט שגר על ההר. 

בהמשך במקום רק לספר בעל פה, החלו לצייר על קירות המערה, שגם אם אני לא נמצא, מי שבא, יוכל להתעדכן ולדעת מה קרה.

עם השנים התפתחנו כל כך בכתיבה וקריאה, המצאנו שפות, כתב, מילים, דימויים ומטאפורות, כול אלו עומדים בבסיס הסיפור האישי של כול אחד מאיתנו,

הביבליותרפיה מבקשת להתחקות ולתת מקום לאותם סיפורים.

כול אחד מאיתנו אינו רק סיפור אחד אלא אוסף שלם של סיפורים, כמו סופרמרקט שלם של סיפורים. חלק מהסיפורים כמו לחם וקוטג' אנחנו מספרים כמעט מידי יום. אחרים אנחנו מספרים שנגמר וצריך ולעיתים יש סיפורים שנשכחו במדפים מאובקים ודווקא כדאי לשוב אליהם, לנקות אותם ולהחזירם לתצוגה.

אנו מזמינים אתכם להתנסות בכוחה של הביבליותרפיה, בסדנאות, הרצאות, קבוצות וטיפולים אישיים.

bottom of page