top of page

פגישות אישיות בקליניקות ברחבי הארץ

לכול אחד הסיבה האישית שלו לפנות לאיש מקצוע.

מעזרה בכתיבה, קושי של הילד, הילדה, הנער והנערה,

ואולי גם את ואתה צריכים לשתף מישהו בסיפור שלכם.

לחצו על התמונה שקשורה אליכם.

bottom of page